Disclaimer

DISCLAIMER

Website

De website van Qutec is met de grootst mogelijke zorg samengesteld wat betreft content en functionaliteit. Om onze website zo relevant en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden, is deze constant in ontwikkeling. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij de kwaliteit van onze website trachten te waarborgen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Qutec aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van deze mogelijke onjuistheden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventueel gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de content of functionaliteiten van onze website kunt u kenbaar maken via [email protected].

E-mail

De informatie verzonden in de e-mailberichten van Qutec is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Qutec niet toegestaan. Qutec staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Qutec kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.